Baby 26 Jul 2021 Sofie Van Rossom

Overzicht consultaties Kind en Gezin

Gedurende de eerste 30 levensmaanden wordt je kindje regelmatig opgevolgd. Dat kan door een huisarts of een kinderarts, maar ook door Kind en Gezin. Sarah Cauberghs, verpleegkundige bij Kind en Gezin, overloopt wat je van elk consult mag verwachten.

Tijdens elk contact wordt je kind gemeten en gewogen, en worden de gegevens genoteerd in het kindboekje dat je bij de kennismaking kreeg. Het is ook een geschikt moment om je vragen of twijfels te bespreken, zowel wat je kindje als wat je gezinssituatie betreft.

Verder zal je kind elke keer onderzocht worden door de verpleegkundige of door de arts, om te kijken of de ontwikkeling verloopt zoals verwacht. We gebruiken het Van Wiechenonderzoek om je kindje te onderzoeken op verschillende vlakken:

  • fijne motoriek (bv. naar een speeltje kunnen reiken en het vastpakken)
  • grove motoriek (bv. hoofd optillen in buiklig, kunnen omrollen, zitten, kruipen…) 
  • communicatie (bv. reageert je baby met een lach, de eerste woordjes…) 
  • adaptatie (het oplossen van problemen, bv. vormpjes in een vormenstoof steken…) 
  • persoonlijkheid en sociaal gedrag (spelletjes meespelen, een eigen willetje hebben…

Tip: Kom niet naar het consult met een kindje dat honger heeft… en doe je kindje makkelijke kledij aan, want alles moet uit (lacht). Voorzie een extra luier, een grote doek zodat je kindje geen koud krijgt, eventueel een tutje.

Wanneer naar Kind en Gezin?

Rond 2 weken: eerste huisbezoek

Hier lees je alles over het eerste huisbezoek

Rond 2 à 6 weken: de gehoortest

Rond 4 weken: eerste consultatie bij de arts

Tijdens dit consult wordt er ook voor de eerste keer gescreend op een postpartumdepressie. De arts stelt mama’s 2 vragen waarop ze met ja of nee dient te antwoorden. Dezelfde twee vragen gaan nog een aantal keer opnieuw gesteld worden verder in het traject, zodat een eventuele postnatale depressie zeker op tijd kan gedetecteerd worden.

Helaas richten we ons daarvoor voorlopig enkel op mama’s, nochtans kunnen ook papa’s een postnatale depressie hebben.

Rond 6 weken: tweede huisbezoek

Hier lees je alles over het tweede huisbezoek

Rond 8 weken: eerste vaccinaties

Rond de 8 weken vaccineert de arts voor de eerste keer je kindje. Hieronder valt het verplichte poliovaccin ook. Verdere informatie rond de vaccinaties kan je hier terugvinden.

Rond 12 weken: tweede vaccinaties

Hier kan je eventueel al informatie krijgen over het starten met vaste voeding, maar het kan ook verder in het traject.

Rond 16 weken: derde vaccinaties

Rond 6 maanden: verpleegster

Rond 9 maanden: arts

Rond 12 maanden: vaccinaties en oogscreening

Rond 15 maanden: laatste vaccinaties

De ouders krijgen een attest mee waarop staat dat het kind de verplichte poliovaccinatie het juiste aantal keer toegediend kreeg. Ouders moeten het attest aan de gemeente of de stad bezorgen.

Rond 18 maanden

Dit is sinds kort iets nieuw en wordt nog verder uitgewerkt. Het is hoe dan ook de bedoeling dat de verpleegkundige rond deze leeftijd contact heeft met het gezin. Onder welke vorm is nog niet concreet.

Rond 2 jaar: arts

Rond 2,5 jaar: verpleegster

Dit is normaliter het laatste consult alvorens de kinderen starten op school. De gegevens worden opnieuw aangevuld, er volgt opnieuw een oogscreening en het kind ontvangt zijn eerste diplomaatje. Het is handig steeds het ISI+ kaartje mee te brengen.

Lees ook:
Wat kan je baby ’s nachts best aandoen?
Wanneer slaapt een baby door?
Meer over Kind en Gezin
Mag je kraantjeswater gebruiken voor de bereiding van een flesje?

Het beste van Minimi.be in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Reageer op artikel:
Overzicht consultaties Kind en Gezin
Sluiten