Op welke premies heb je recht bij de geboorte van je kindje?

De geboorte van een kindje is een wonderlijke gebeurtenis, maar er komt ook heel wat bij kijken. Je moet niet alleen je living reorganiseren, maar ook je financieel plan. Gelukkig heb je als ouder recht op een aantal premies.

Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 geldt er in Vlaanderen een nieuw systeem. De vroegere kinderbijslag werd vervangen door het Groeipakket. Dat pakket bestaat uit het startbedrag (de vroegere geboortepremie of kraamgeld) en de gezinsbijslagen (het vroegere kindergeld), eventueel nog aangevuld met extra toeslagen, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Het startbedrag

In Vlaanderen krijgt elk kind bij de geboorte of adoptie eenmalig 1144,44 euro, ongeacht of je als ouder als zelfstandige werkt of als werknemer in de privé- of openbare sector. Bij meemoederschap ontvangt de biologische moeder dat bedrag. Voor een tweeling betekent dat je het bedrag dubbel krijgt, voor een drieling driedubbel enzovoort.

Beide ouders kunnen het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en ten laatste vijf jaar na de geboorte. Waar? Bij één van de vijf Vlaamse uitbetalers (Fons, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia). Je hebt bij de aanvraag een attest van de gynaecoloog nodig waarop de vermoedelijke geboortedatum staat vermeld. Vroeg je het bedrag niet voor de geboorte aan? Dan wordt de betaling automatisch in orde gebracht door de uitbetaler na aangifte van de geboorte op het stad- of gemeentehuis.

De gezinsbijlage

In Vlaanderen krijgt elk gezin een basisbedrag ter financiële ondersteuning van de kinderen. Voor elk kind geboren na 1 januari 2019 krijg je eenzelfde basisbedrag van € 166,46. Kinderen die geboren zijn vóór het jaar 2019 krijgen het bedrag van de vroegere kinderbijslag aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Je krijgt het basisbedrag tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Het is een onvoorwaardelijk recht, wat wil zeggen dat het bedrag niet afhankelijk is van werk, studies of inkomen. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt dat verlengd tot en met de leeftijd van 21 jaar.

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag automatisch. Kreeg je nog geen startbedrag? Vraag het basisbedrag dan aan bij een uitbetaler van het Groeipakket. Zelfs als de aanvraag niet gebeurt, betaalt het Agentschap Uitbetaling Groeipakket het basisbedrag alsnog uit.

Het basisbedrag wordt telkens op de achtste van de volgende maand uitbetaald. Het geld van mei, krijg je op 8 juni, het geld van juni krijg je op 8 juli enzovoort.

Extra premies

De aanmoedigingspremie (zorgkrediet)

Werk je in de privé- of socialprofitsector en neem je tijdskrediet met zorgmotief of ouderschapsverlof op? Dan kan je van de Vlaamse Overheid zolang je (deeltijdse) werkonderbreking duurt maandelijks een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering bovenop de onderbrekingsuitkering die de RVA al maandelijks op je rekening stort.

Als je in de socialprofitsector werkt, vraag je de premie aan binnen de 6 maanden na de start van je verlofregeling. Voor de aanvraag in de privésector is er geen strikte deadline, maar je bent er dan wel best op tijd bij, want de premie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens 6 maanden. Stel, je ouderschapsverlof liep al 8 maanden op het moment van je aanvraag, dan krijg je dus geen aanmoedigingspremie voor de eerste 2 maanden.

Het bedrag zelf, dat maandelijks rond de 15de op je rekening komt te staan, hangt af van hoeveel verlof je opneemt en hoeveel je werkte in het jaar ervoor.

aanmoedigingspremie

De borstvoedingspremie

Bij bepaalde ziekenfondsen heb je bij het geven van borstvoeding recht op een borstvoedingspremie. Die kan je aanvragen per periode van twee maanden borstvoeding, tot maximaal 6 maanden. Je hoeft enkel een attest te laten invullen door een huis- of kinderarts, je gynaecoloog, een medewerker van Kind en Gezin of de vroedvrouw. De bedragen variëren van ziekenfonds tot ziekenfonds, dus best informeren bij het ziekenfonds waar jij aangesloten bent.

Let wel: De bedragen worden geïndexeerd en kunnen dus intussen licht gewijzigd zijn.

Lees ook:
Geboorteplan: Zwanger, maar baas over je eigen lijf
Zwanger? Op deze 8 plaatsen krijg je een babypakket vol gratis producten
Kan je jouw borsten voorbereiden op borstvoeding?

Bronnen:
www.groeipakket.be
www.vlaanderen.be
www.lm.be

Het beste van Minimi.be in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Reageer op artikel:
Op welke premies heb je recht bij de geboorte van je kindje?
Sluiten