werk 29 Mar 2021 Sofie Van Rossom

Corona: Tijdelijke werkloosheidsuitkering voor opvang kind

Van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Deze regeling werd in een wet gegoten op 23 oktober 2020. Je kan voor deze periode uitkeringen aanvragen die 70% van het (begrensde) loon bedragen. Naast de werkloosheidsuitkering krijg je nog een supplement van 5,63 euro per dag.

Wanneer kan je de tijdelijke werkloosheid aanvragen?

  • Als een minderjarig kind met wie je samenwoont, niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan gaan;
  • Als een minderjarig kind met wie je samenwoont, afstandsonderwijs moet volgen;
  • Als een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan;
  • Als een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, geen beroep kan doen op intramurale (een verblijf inclusief zorg- en dienstverlening) of extramurale dienstverlening (zorg bij je thuis) die georganiseerd of erkend is door de gemeenschappen.

De reden dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet een van de volgende zijn:

  • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een coronamaatregel. Dat kan ook een gedeeltelijke sluiting zijn van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten of de dienstverlening voor gehandicapten wordt gedeeltelijk stopgezet);
  • ofwel quarantaine of isolatie van het kind zelf om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Als je samenwoont met een andere ouder van het kind, heeft maar één van beiden recht op de tijdelijke werkloosheid voor eenzelfde periode. Als het kind afwisselend bij de ene en de andere ouder woont, heeft enkel die ouder het recht op de maatregel die tijdens de periode van sluiting of quarantaine effectief samenwoont met het kind.

Het recht op uitkeringen loopt zolang het kind niet terug kan gaan naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap of geen gebruik kan maken van de dienstverlening voor personen met een handicap.

Hoe kan je de uitkering aanvragen?

Je moet onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen als:

De instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs. Dan moeten zowel de bevoegde instelling als de werknemer het document ‘opvang kind sluiting corona’ invullen en ondertekenen. Daarna moet je het volledig ingevulde document aan de werkgever bezorgen.

Als het kind in quarantaine moet, moet je het document ‘opvang kind quarantaine corona’ zelf invullen en ondertekenen en samen met het quarantainegetuigschrift aan de werkgever bezorgen.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

Bron:
https://www.rva.be

Het beste van Minimi.be in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Reageer op artikel:
Corona: Tijdelijke werkloosheidsuitkering voor opvang kind
Sluiten