Alles wat je moet weten over het corona-ouderschapsverlof

Werk je door de coronacrisis van thuis uit maar wordt het toch moeilijk om de zorg voor je kinderen met het werk te combineren? Dan kan het corona-ouderschapsverlof een oplossing zijn. Op 2 mei werd deze goedgekeurd door de Ministerraad.

Wie kan er een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof?

Werknemers die minstens één kind hebben dat jonger is dan 12 jaar kunnen hier een beroep op doen alsook ouders van kinderen met een handicap. Daarvoor is de leeftijdsgrens normaal gezien 21 jaar, maar die valt weg als het kind opgevangen wordt door zijn ouders en intramuraal of extramuraal wordt behandeld.

Elke werknemer die nu al in aanmerking komt voor het ouderschapsverlof kan ook genieten van deze extra verlofmaatregel.

Wat is het verschil met het standaard ouderschapsverlof?

Het grootste voordeel is dat het corona-ouderschapsverlof een bijkomend verlof is. De opgenomen dagen tellen niet mee voor het gewone ouderschapsverlof.

Hoe kan ik het corona-ouderschapsverlof opnemen?

Het corona-ouderschap kan je enkel deeltijds opnemen: je onderbreekt met 1/5de of 1/2de.

Je kan dit per week of per maand, op verschillende manieren opnemen:

  • in één aaneengesloten periode
  • in één of meerdere periodes van een week, al dan niet aansluitend
  • in één of meerdere periodes van één maand (wanneer het corona-ouderschapsverlof verlengd wordt na juni)
  • een combinatievorm van twee en drie

Let wel, om 1/5de te kunnen onderbreken moet je voltijds aan het werk zijn. Om halftijds te kunnen onderbreken, moet je minstens 3/4de van een voltijdse job werken. Het extra verlof is geen recht, je hebt dus toestemming nodig van je werkgever en je moet op z’n minst één maand anciënniteit hebben in het bedrijf waarvoor je werkt.

Hoe moet ik het corona-ouderschapsverlof aanvragen?

Ten minste drie werkdagen op voorhand vraag je het corona-ouderschapsverlof aan je werkgever via mail, aangetekende brief of een ander schrijven. Daarna heeft jouw werkgever maximaal zes dagen tijd om het verlof te weigeren of goed te keuren. Dat gebeurt ook schriftelijk of per e-mail. Zorg altijd voor een ontvangstbevestiging.

Als je al van ouderschapsverlof geniet, kan je het huidige ouderschapsverlof laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. In bepaalde gevallen moet je daarvoor het standaard ouderschapsverlof tijdelijk opschorten en een nieuwe aanvraag doen. Hiervoor geldt ook een termijn van maximaal zes werkdagen. Het kan eventueel wel korter, als je met je werkgever tot een onderling akkoord kan komen.

Wanneer mag je het corona-ouderschapsverlof opnemen?

Tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020. De weken hoeven niet opeenvolgend te zijn. Het kan zijn dat deze periode wordt verlengd. In dat geval brengen we je hier op de hoogte.

Krijg je een uitkering voor het corona-ouderschapsverlof?

Je kan een uitkering ontvangen van de RVA. Het brutobedrag van de uitkering ligt 25 % hoger dan bij het klassieke ouderschapsverlof. Je moet de aanvraag binnen de maand na het begin van je corona-ouderschapsverlof indienen.

Kunnen zelfstandigen een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof?

Ja, sinds kort kunnen ook zelfstandigen in hoofdberoep, die thuis instaan voor de zorg van kinderen jonger dan 12, een beroep kunnen doen op de speciale verlofregeling. Ook zij zullen de extra verlofdagen kunnen opnemen vanaf 1 mei tot 30 juni. Het verlof valt onder het luik van het mantelzorgsysteem, maar de verlofdagen zullen niet worden afgetrokken van de maximale duur van het mantelzorgsysteem. De uitkering bedraagt 532,24 euro. Voor eenoudergezinnen is dat 875 euro. Aanvragen kan bij je sociaal verzekeringsfonds.

De RVA heeft een document opgesteld met een antwoord op de meest voorkomende vragen. Dat kan je hier raadplegen.

Lees ook:
Ouderschapsverlof aanvragen: regels en bedrag
Wanneer, hoe en waar kan je het moederschapsverlof aanvragen?

Bronnen:
https://www.acerta.be
https://www.rva.be

Auteur: Axelle Brants

 

Het beste van Minimi.be in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Reageer op artikel:
Alles wat je moet weten over het corona-ouderschapsverlof
Sluiten